tiistai 9. huhtikuuta 2024

ADRESSI PUIDENKAADON LOPETTAMISEKSI HELSINGISSÄ LINTUJEN PESIMÄAIKANA

Huhtikuussa 2024 Helsingissä on koeteltu puiden pesimäaikaista rauhoitusaikaa. Helsingin Töölössä kahdessakin paikassa on kaadettu tai yritetty kaataa puita; Valhallankadulla taloyhtiö on yrittänyt kaataa pihaltaan yhden vaahteran ja kaksi okakuusta, ja nämä työt oli tarkoitus suorittaa tiistaina 2.4. Valhallankadun pihalla on nähty EU:n luontodirektiivin rauhoittama liito-orava; ELY-keskus kielsi puunkaadon vedoten kaadettavaksi aiotussa pihapuussa pesivään sepelkyyhkyyn. Vain asukasaktiivisuus ja vetoaminen juristin ja Kaupunkiluontoliike ry:n tuella valittaminen Uudenmaan ELY-keskukseen säästi puut ainakin nyt alkaneen pesimäkauden (1.4.-15.8) ylitse.

Töölössä sijaitsevassa Linnankoskenpuistossa Helsingin kaupunki itse kaatoi kuusirivistön 4.4.2024, rikkoen omaa ohjeistustaan. Lisäksi ei ole tiedossa, että kaupunki olisi tarkistanut, onko kyseisissä puissa linnunpesiä tai käyttävätkö liito-oravat niitä talviruokailuun. Helsingin kaupungin oma ohjeistus pesimäkauden rauhoitusajasta kattaa aikavälin 1.4.-15.8.; EU:n luontodirektiivi kieltää kategorisesti lintujen pesinnän häiritsemisen, ja tämä koskee kaikkia lintulajeja, myös sepelkyyhkyn kaltaisia lajeja, joita ei koske mikään uhanalaisuusmerkintä.

Luonnonsuojelulain 70 § pykälän 1 momentti kieltää rauhoitettujen eläinlajien osalta:

1)   yksilöiden tahallisen tappamisen ja pyydystämisen

2)    pesien sekä munien ja yksilöiden muiden kehitysasteiden ottamisen haltuun, siirtämisen toiseen paikkaan tai muun tahallisen vahingoittamisen

3)    yksilöiden tahallisen häiritsemisen, erityisesti eläinten lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muutoin niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla.

Luonnonsuojelulain 126 § 1 momentin mukaan jos joku lyö laimin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten ja päätösten noudattamisen taikka ryhtyy niiden vastaiseen toimeen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kieltää asianomaista jatkamasta tai toistamasta tekoa tai laiminlyöntiä ja sakon tai keskeyttämisen uhalla velvoittaa hänet määräajassa poistamaan oikeudenvastaisen tilan tai korjaamaan laiminlyönnin taikka asettaa uhan, että tarpeelliset toimenpiteet teetetään asianomaisen kustannuksella. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin päätä.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Helsingin kaupunki noudattaa omaa ohjeistustaan pesimärauhoituksesta, EU:n luontodirektiiviä ja Luonnonsuojelulakia ja pidättäytyy kaikesta puiden kaadosta lintujen pesimäaikana puistosuunnitelmien toteuttamiseen, katuremonttien ja infrarakentamisen (kuten liikenneväylien) toteuttamiseen ja kunnostamiseen ja kaavoitukseen liittyen. Puilla on merkitys paitsi kolopesijöiden pesäpaikkoina mutta myös luonnon omina melu- ja näkösuojina, ilmanpuhdistajina, varjostajina ja hiilensitojina kaupungeissa, joissa lämpösaarekeilmiö kärjistää ilmaston lämpenemistä. Edellämainittujen rajoitusten ja ohjeistusten tulee olla voimassa koko Helsingin kaupungin alueella, riippumatta maanomistusmuodosta. Vaadimme myös, että puut tarkistetaan linnunpesien ja liito-oravien varalta myös pesimärauhoitusajan ulkopuolella.

Kuvalähde: The MindsJournal


Adressin voi allekirjoittaa allaolevasta linkistä:

https://www.adressit.com/adressi_puidenkaadon_lopettamiseksi_helsingissa_lintujen_pesimaaikana#form

tiistai 2. huhtikuuta 2024

Kysymykseni hallitukselle

Petteri "Urpo" Orbanilta ei kysytä koskaan näitä kysymyksiä, jotka tähän seuraavaksi listaan. Tai Riikka "Purra vaiko eikö" Purralta. Minä huudan ne nyt tuuleen, koska eivät he nytkään niihin vastaa. 

- Voisitteko kuvata sen mekanismin, joka luo lisää työpaikkoja, kun työttömyyskorvausta leikataan ja sen ehtoja kiristetään?

- Mitä sanoisitte sille lapselle, joka riuhtaistaan irti sukulaisistaan ja kavereistaan, kun vanhempi pakotetaan muuttamaan halvemman asunnon perässä?

- Mitä sanoisitte sille lapselle, joka pakotetaan luopumaan harrastuksestaan em. pakkomuuton ja tiukkenevan toimeentulon takia?

- Mistä aiotte saada lisää lapsia Suomeen ja millaisilla politiikkatoimilla tähän kannustetaan?

- Mistä aiotte saada lisää hoitoalan työntekijöitä Suomeen, kun maahanmuuton ehtoja kiristetään ja aikuiskoulutustuki lopetetaan?

- Mitä aiotte tehdä kaikille niille, jotka jäävät ilman tarvitsemaansa hoitoa? Ammutaanko heti vai lasketaanko keskuskuoppaan ja päälle sammutettua kalkkia, jotteivät he alkaisi haista?

- Millä te maksatte laiminlyödyt luonnonsuojelutoimet, kun Suomi ei tule yltämään EU:n ennallistamisasetuksen tavoitteisiin?

- Voisitteko kuvata sen mekanismin, miten säästetään jatkossa terveydenhuoltomenoissa, kun lapsilta ja nuorilta viedään usko ja toivo? 

Missä ovat leifsalmenit ja muut tiukat toimittajat, joita on joskus ollut, jotka panivat päättäjät ruuvipenkkiin niin, että rutinan saattoi kuulla kotikatsomoon asti? Miksi päättäjät päästetään aivan liian helpolla?